Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Професионалните компетенции на нашите гимназисти впечатляват

Областният бизнес е впечатлен от гимназистите на СПГТС „Никола Й. Вапцаров“
 
Възпитаници на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ с интерес прилагат знания и умения в реална работна среда. Това се случва в часовете по производствена практика, чрез които гимназистите подобряват своето професионално обучение. Активно се включва и бизнесът в областния град с цел да подпомогне подготовката на млади кадри по професиите Ресторантьор и Строителен техник. Със съдействието на наставници от фирмите работодатели и наблюдаващи учители от СПГТС, учениците придобиват допълнителни компетентности, необходими за провеждане на практиката в реална работна среда. Осигурява се възможност да приложат наученото от училище и да се запознаят с възможностите за професионална реализация. Практикантите изпълняват задачи, свързани с естеството на работа на фирмата, получават насоки и практически съвети за изпълнението им.
Практиката дава възможност на учениците да направят по-лесен прехода от училище към пазара на труда или висшето образование и подпомага изключително много тяхното професионално развитие.
 
Професионалните компетенции на нашите гимназисти впечатляват - Изображение 1Професионалните компетенции на нашите гимназисти впечатляват - Изображение 2Професионалните компетенции на нашите гимназисти впечатляват - Изображение 3Професионалните компетенции на нашите гимназисти впечатляват - Изображение 4Професионалните компетенции на нашите гимназисти впечатляват - Изображение 5Професионалните компетенции на нашите гимназисти впечатляват - Изображение 6Професионалните компетенции на нашите гимназисти впечатляват - Изображение 7Професионалните компетенции на нашите гимназисти впечатляват - Изображение 8