Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

В очакване на новите кандидат-гимназисти - презентирано от старите

Изпратихме старите си ученици - готови професионалисти в живота
 
В очакване на новите:
Прием 2022/2023
Професия "Ресторантьор"
Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение"
 
Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.
Обучаемите придобиват умения за менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.
По професия "Ресторантьор" единствено Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" подготвя квалифицирани кадри в областта на ресторантьорството. Нейната подготовка има съществена роля в успешното фукциониране на туристическия и обслужващ сектор в България и Европа. Богатата гама от хотели и заведения за хранене и развлечение в страната дава въможност за успешна професионална реализация на завършилите гимназията по туризъм в гр. Смолян.
След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:
Диплома за завършено средно образование
Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".
 
На снимките - моменти от държавния изпит по практика на професията в 12. клас
В очакване на новите кандидат-гимназисти - презентирано от старите - Изображение 1В очакване на новите кандидат-гимназисти - презентирано от старите - Изображение 2В очакване на новите кандидат-гимназисти - презентирано от старите - Изображение 3В очакване на новите кандидат-гимназисти - презентирано от старите - Изображение 4В очакване на новите кандидат-гимназисти - презентирано от старите - Изображение 5В очакване на новите кандидат-гимназисти - презентирано от старите - Изображение 6В очакване на новите кандидат-гимназисти - презентирано от старите - Изображение 7В очакване на новите кандидат-гимназисти - презентирано от старите - Изображение 8