Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Ученици със свои туристически проекти бяха сертифицирани

30 ученици на СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ сертифицирани за млади екскурзоводи

В притегателен център за външни организации от туристическата сфера с все по-голям интерес се превръща професия „Ресторантьор“ на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“. Факт е, че 30 ученици на гимназията от 9, 10, 11 и 12 клас през месец май 2023 г. успешно преминаха обучение за представяне и популяризиране на туристическия потенциал на Родопите като туристическа дестинация, организирано от Областна администрация Кърджали с обучители от известни туристически фирми.

С лекционна и практическа част в програмата младежите придобиха компетентности, свързани с организиране на туристически тур за маршрут и обиколка на забележителности и културно-исторически обекти. В практическия панел учениците придобиха знания и умения за професията „екскурзовод“. Използвайки наученото, всяка обучаема фокус група изготви предложение за туристическа оферта тип кратка почивка „Уикенд в Родопите“, демонстрирайки свежи идеи и завидни екскурзоводски умения. 

Всички ученици, взели участие в семинара, получиха сертификат за преминато обучение и покана за включване във финалното събитие по проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион“ / SMS-CBA,  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Ученици със свои туристически проекти бяха сертифицирани - Изображение 1Ученици със свои туристически проекти бяха сертифицирани - Изображение 2Ученици със свои туристически проекти бяха сертифицирани - Изображение 3Ученици със свои туристически проекти бяха сертифицирани - Изображение 4Ученици със свои туристически проекти бяха сертифицирани - Изображение 5Ученици със свои туристически проекти бяха сертифицирани - Изображение 6Ученици със свои туристически проекти бяха сертифицирани - Изображение 7Ученици със свои туристически проекти бяха сертифицирани - Изображение 8