Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Тодор ни представи като директор

 

Експерт за един ден

 

„Ден за работа на ученици в Регионална здравна инспекция-Смолян“ бе миналият четвъртък – 30 март 2017г. Нашият десетокласник Тодор Кисьов представи СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ сред 15-те младежи от средните училища на града ни. След обичайната за инспекцията седмична оперативка, д-р Кубатева, директор на РЗИ-Смолян, запозна младите хора с приоритетите в дейността на инспекцията, начерта основните задачи за изпълнение и предаде ръководството в ръцете на учениците. Тодор бе в позицията на директор дирекция „Медицински дейности“. През работния си ден, след като се запозна с дейността на РЗИ-Смолян, смело се включи в реалния работен процес и дейностите на Инспекцията. Научи повече за информационната система за регистриране на заразните болести, имуно профилактиката, извърши проверка в стоматологичен кабинет. 
Като всички млади и активни хора и 15-те нови колеги търсят възможности за себеусъвършенстване и реализация. Тяхното включване в кампанията „Ден за работа на ученици в РЗИ-Смолян“ и запознаването им с актуални теми, свързани с опазването на общественото здраве, е поредната стъпка, която те правят за своето бъдещо развитие.

Тодор ни представи като директор - Изображение 1Тодор ни представи като директор - Изображение 2Тодор ни представи като директор - Изображение 3Тодор ни представи като директор - Изображение 4Тодор ни представи като директор - Изображение 5Тодор ни представи като директор - Изображение 6