Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Нашите фотографи и математици с представителни изяви по проект "Твоят час"

 

Представителни изяви по проект "Твоят час"

 

Интересни представителни изяви в края на годината по проект BG05M20P001-2.004 „Твоят час” проведоха групите на 30 и 31. 05. 2017г. от 9, 10 и 11 клас в СПГТС „Никола Й. Вапцаров“-Смолян. През цялата учебна година учениците от двата клуба – „Математика-аз мога“ и „Чудесата на цифровата фотография-„Улови мига“ се обучаваха под ръководството на г-жа Ружка Хаджиева и откриваха красотата цифровите технологии и математиката. Част от тях участваха и се прибраха със Сертификати в провелото се през април Национално състезание по ИТ, Информатика и визуални изкуства. Изявите бяха открити за родители, учители и гости и поставиха края на обучението по проекта. В края на заключителното занятие присъстващите се убедиха в много добрата подготовка на участниците и добрата им работа през годината.

Нашите фотографи и математици с представителни изяви по проект "Твоят час" - Изображение 1Нашите фотографи и математици с представителни изяви по проект "Твоят час" - Изображение 2Нашите фотографи и математици с представителни изяви по проект "Твоят час" - Изображение 3Нашите фотографи и математици с представителни изяви по проект "Твоят час" - Изображение 4Нашите фотографи и математици с представителни изяви по проект "Твоят час" - Изображение 5