Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

СПГТС ще бъде хитът в професионалното обучение през 2019-2020г.

Комисията по заетостта утвърди окончателно проекта за държавен план-прием през 2019-2020 учебна година в област Смолян. Към сферата на туризма се проявява най-голям интерес, както на национално, така и на регионално ниво, затова и специалностите, свързани с хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга, заемат най-голям дял в професионалното обучение.

СПГТС ще бъде хитът в професионалното обучение през 2019-2020г. - Изображение 1СПГТС ще бъде хитът в професионалното обучение през 2019-2020г. - Изображение 2