Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Преминаване към обучение в електронна среда

Във връзка с по-усложнената епидемична обстановка и в изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването и министъра на образованието, екипът на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство уведомява своите ученици от VІІІ - ХІІ клас, техните родители и настойници, че в периода 29.10.2020 г. - 11.11.2020 г. вкл. обучението в гимназията ще се проведе от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Преминаване към обучение в електронна среда - Изображение 1