Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Прием 2023/2024 - професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение"

Прием 2023/2024
 
Специалност : Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение
Професия : РЕСТОРАНТЬОР - срок на обучение 5 години
 
Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.
Придобити умения - Менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.
 
Съществена роля в успешното фукциониране на туристическия и обслужващ сектор в България има подготовката на кадри със съответната квалификация в областта на ресторантьорството. Богатата гама от хотели и заведения за хранене и развлечение в страната дава въможност за успешна професионална реализация на завършилите.
 
След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:
Диплома за завършено средно образование
Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".
 
Балообразуващи предмети:
-Тест-Български език и литература х3
-Тест-Математика
-География и икономика
-Чужд език
Прием 2023/2024 - професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - Изображение 1Прием 2023/2024 - професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - Изображение 2Прием 2023/2024 - професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - Изображение 3Прием 2023/2024 - професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - Изображение 4Прием 2023/2024 - професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - Изображение 5Прием 2023/2024 - професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - Изображение 6Прием 2023/2024 - професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - Изображение 7Прием 2023/2024 - професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение" - Изображение 8