Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Социалното приобщаване и качественото образование е за всички деца

ИСТИНСКИ ПРИМЕР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ


Как децата да успеят да си починат от интензивните училищни занятия, но и да не губят връзката си с училищната среда? Как да съчетаем полезните и приятните занятия? Отговор ни дадоха колегите от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Смолян...

 

Вижте тук материала!

Социалното приобщаване и качественото образование е за всички деца - Изображение 1