Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения

Седмица на професионалните умения 23-27 октомври 2023

В Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" стартира Седмица на професионалните умения 23-27 октомври 2023. Първи демонстрираха базови знания и умения по строителна практика учениците от 11 б клас - професия "Строителен техник". По време на часовете се извършваха рутинни дейности ръчно или с помощта на инструменти - предимно ръчни операции по зареждане на материали, товарене, разтоварване и пренасяне на строителни материали, изкопаване, зариване, подравняване и отводняване на строителни насипи и изкопи; подготовка на строителни разтвори и смеси; полагане на бетонови смеси и грижи за бетона след полагането му.

Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения - Изображение 1Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения - Изображение 2Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения - Изображение 3Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения - Изображение 4Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения - Изображение 5Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения - Изображение 6Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения - Изображение 7Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения - Изображение 8