Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

9б за първи път видяха строителна лаборатория

Бъдещи инженери от 9б клас, професия "Строителен техник", на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство посетиха наскоро производствен цех и строителна лаборатория на голяма строителна фирма в област Смолян. Посещението е част от разнообразната обучителна програма с теоретико-практически занятия по професия "Строителен техник", която на територията на Областта предлага единствено СПГТС "Никола Й. Вапцаров" - Смолян. Прием на нови кадри ще продължи и през учебната 2022/2023.

9б за първи път видяха строителна лаборатория - Изображение 19б за първи път видяха строителна лаборатория - Изображение 29б за първи път видяха строителна лаборатория - Изображение 39б за първи път видяха строителна лаборатория - Изображение 49б за първи път видяха строителна лаборатория - Изображение 59б за първи път видяха строителна лаборатория - Изображение 69б за първи път видяха строителна лаборатория - Изображение 79б за първи път видяха строителна лаборатория - Изображение 8