Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Единствено свободни места в професия "Строителен техник"

Въпреки житейските трудности, въпреки световните кризи, хората строят пътища. Защото пътят е живот.

Поради многобройни запитвания, СПГТС "Никола Й. Вапцаров" уведомява кандидат-гимназистите, че остават само 17 свободни места единствено в паралелката по професия "Строителен техник"!

В специалността "Транспортно строителство" учениците получават знания и умения, свързани с проектирането, строителството и поддържането на пътища, улици, ЖП линии, инженерни съоръжения и конструкции, без да се омаловажат общообразователните предмети.

Интересът към завършилите ученици е голям и от български, и от чуждестранни фирми, а реализацията им е гарантирана. Така че не се чудете, а бъдещето в свои ръце вземете!

Единствено свободни места в професия "Строителен техник" - Изображение 1Единствено свободни места в професия "Строителен техник" - Изображение 2