Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Старт на клуб "Посланици на здравето - в хармония с природата" към проект "Твоят час"

Със завидно любопитство, огромно любознание и интересна методика, бъдещите диетолози и млади проучватели на здравословното хранене от клуб "Посланици на здравето" към проект BG05M20P001-2.004 "Твоят час", провеждат ползотворните си занятия. Под вещото ръководство на г-жа А. Лелчева, учениците от 10 и 11 клас се обучават да живеят здравословно в хармония с природата. А нима това днес не е световен приоритет?

 
Старт на клуб "Посланици на здравето - в хармония с природата" към проект "Твоят час" - Изображение 1