Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Баба Марта в училище

И тази година първомартенското утро бе с изненади за ученици, педагогически и непедагогически персонал! За всеки още на входа на гимназията по стара традиция имаше мартеничка и беше закичен с пожелание за здраве и късмет.

Честита Баба Марта!

Баба Марта в училище - Изображение 1Баба Марта в училище - Изображение 2Баба Марта в училище - Изображение 3Баба Марта в училище - Изображение 4Баба Марта в училище - Изображение 5Баба Марта в училище - Изображение 6Баба Марта в училище - Изображение 7Баба Марта в училище - Изображение 8