Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински

Винаги има начин!


"Взаимоотношенията връстници - съученици" бе темата на провелата се наскоро интересна среща-разговор с психолога Росен Кубински, Сийка Алексиева - секретар на Общинската Местна комисия за борба с противообществените прояви - Смолян, осмокласниците, класни ръководители и учители на СПГТС "Никола Й. Вапцаров". След дискусия, тренинг и ролеви игри, на учениците стана ясно, че има начини за постигане на добри взаимоотношения в класа чрез степента на ангажираност и възможността за справяне с училищните задължения, с усещането за стрес, както и с наличието на рискови поведения спрямо другите. 
На срещата бяха предложени и конструктивни методи за адаптацията на отделния ученик към учебните изисквания и постигането на успех във взаимоотношенията между съученици, учители и родители.

Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински - Изображение 1Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински - Изображение 2Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински - Изображение 3Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински - Изображение 4Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински - Изображение 5Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински - Изображение 6Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински - Изображение 7Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински - Изображение 8