Google PlusFacebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Прием 2018 / 2019

Строителство и архитектура - срок на обучение 5 години

 

Специалност: „Строителство и архитектура“

 

Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 5 години

 

Усилено изучаване на английски език.

 

Придобити умения - Успешна реализация на пазара на труда в България и чужбина, не само заради отличната техническа и проектантска култура на учениците, а също така и заради интензивното изучаване на английски език в нашето училище. Завършилите специалността получават успешна професионална реализация в проектантските колективи като технически изпълнители; в капиталното строителство на фирмите, в останалите сектори на икономиката; в областните и общинските технически служби; ръководят собствена фирма и заемат различни постове в по-големи строителни фирми; като проектанти и консултанти; мениджъри, помощник-технически ръководители или технически ръководители; да бъдат производители или дистрибутори на строителни мaтериали или консултанти в магазини за строителни материали; вещи лица към съда; консултанти във фирми за недвижими имоти.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование;
  • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ Х2

-Тест-Математика Х2

-Български език и литература

-Математика

 

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение - срок на обучение 5 години

 

Специалност : ”Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”

 

Професия : „РЕСТОРАНТЬОР” - срок на обучение 5 години

 

Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.


Придобити умения - Менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование
  • Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
  • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ Х2

-Тест-Математика Х2

-География и икономика

-Чужд език

Производство и преработка на мляко и млечни продукти - срок на обучение 5 години

 

Специалност: "Производство и преработка на мляко и млечни продукти"

 

Професия: "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" - срок на обучение 5 години

 

По време на обучението учениците изучават състава на млякото и ролята му като незаменима храна за всички възрасти, запознават се с технологията на производство на традиционните млечни продукти – кисело мляко, сирене, кашкавал, млечните десерти – сладоледи, детски млечни храни и много други полезни, вкусни и здравословни млечни изделия, научават за видовете млечно-кисели бактерии и огромното им значение за качеството на продуктите и за здравето на човека.

Чрез тази специалност учениците получават професионална квалификация във водещи фирми за производство на мляко и млечни продукти, овладяват  професията в реална работна среда, получават трудови навици, научават се да работят с колеги и началници, да взимат решения и да носят отговорност.

 

Голяма част  от завършилите се реализират в предприятия, в които се провеждат практическите занятия като:

  • Технолози
  • Оператори на машини
  • Специалисти по качеството

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование
  • Свидетелство за II степен на професионална квалификация.

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ Х2

-Тест-Математика Х2

-Химия и опазване на околната среда

-Биология и здравно образование