Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Прием 2019 / 2020

Строителство и архитектура - срок на обучение 5 години

 

Специалност: „Строителство и архитектура“

 

Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 5 години

 

 

Придобити умения - Успешна реализация на пазара на труда в България и чужбина, не само заради отличната техническа и проектантска култура на учениците, а също така и заради интензивното изучаване на английски език в нашето училище. Завършилите специалността получават успешна професионална реализация в проектантските колективи като технически изпълнители; в капиталното строителство на фирмите, в останалите сектори на икономиката; в областните и общинските технически служби; ръководят собствена фирма и заемат различни постове в по-големи строителни фирми; като проектанти и консултанти; мениджъри, помощник-технически ръководители или технически ръководители; да бъдат производители или дистрибутори на строителни мaтериали или консултанти в магазини за строителни материали; вещи лица към съда; консултанти във фирми за недвижими имоти.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование;
  • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ х2

-Тест-Математика х2

-Български език и литература

-Математика

 

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение - срок на обучение 5 години

 

Специалност : ”Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”

 

Професия : „РЕСТОРАНТЬОР” - срок на обучение 5 години

 

Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.


Придобити умения - Менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование
  • Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
  • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ х2

-Тест-Математика х2

-География и икономика

-Чужд език

Организация на хотелиерството - срок на обучение 5 години

 

Специалност: "Организация на хотелиерството"

 

Професия: "ХОТЕЛИЕР" - срок на обучение 5 години

 

Специалността дава знания по организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристите, управлението и техниката в хотелиерството и ресторантьорството; допълнителните дейности в хотела; съвременните маркетингови и рекламни концепции съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:
Висококвалифицирани изпълнители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството – туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, хотели, ресторанти; служби, фирми и организации за контрол на качеството в хотелиерството и ресторантьорството. Съществуват богати възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри както в страната, така и в страните от ЕС - работни места в хотели, почивни комплекси, къмпинги. Свидетелството за професионална квалификация дава право и за създаване и управление на собствен хотел или къща за гости.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование
  • Свидетелство за III степен на професионална квалификация.

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ х2

-Тест-Математика х2

-География и икономика

-Чужд език