Google PlusFacebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Прием 2017 / 2018

Строителство и архитектура - срок на обучение 5 години /прием след 7 клас/

Специалност: „Строителство и архитектура“

Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 5 години /прием след 7 клас/

Приемат се резултатите по Български език и Математика от национално външно оценяване.

 

Усилено изучаване на английски език.

 

Придобити умения - Успешна реализация на пазара на труда в България и чужбина, не само заради отличната техническа и проектантска култура на учениците, а също така и заради интензивното изучаване на английски език в нашето училище. Завършилите специалността получават успешна професионална реализация в проектантските колективи като технически изпълнители; в капиталното строителство на фирмите, в останалите сектори на икономиката; в областните и общинските технически служби; ръководят собствена фирма и заемат различни постове в по-големи строителни фирми; като проектанти и консултанти; мениджъри, помощник-технически ръководители или технически ръководители; да бъдат производители или дистрибутори на строителни мaтериали или консултанти в магазини за строителни материали; вещи лица към съда; консултанти във фирми за недвижими имоти.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

 • Диплома за завършено средно образование;
 • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

 

Прием след завършен 7 клас

 

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ Х2

-Тест-Математика Х2

-БЕЛ

-Математика

 

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение - срок на обучение 5 години /прием след 7 клас/

Специалност : ”Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”

Професия : „РЕСТОРАНТЬОР” - срок на обучение 5 години

 

Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.


Придобити умения - Менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
 • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".

 

Прием след завършен 7 клас

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ Х2

-Тест-Математика Х2

-География и икономика

-Чужд език

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение - срок на обучение 4 години /прием след 8 клас/

 

Специалност : ”Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”

Професия : ”РЕСТОРАНТЬОР” - срок на обучение 4 години

 

 

Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.


Придобити умения - Менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
 • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".

 

Прием след завършен 8 клас

 

Балообразуващи предмети:

-Български език и литература

-Чужд език

-География и икономика

Строителство и архитектура - срок на обучение 4 години в задочна форма /прием след 8 клас/

Специалност: „Строителство и архитектура“

Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 4 години в задочна форма

 

Изучават се два чужди езика - английски и немски език.

 

Придобити умения – Завършилите участват в разработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект; притежават компетенциите да подготвят скици /визи/ за проектиране и може да участват в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснемат съществуващи постройки, да трасират сгради и съоръжения и да дават строителна линия. Могат да се реализират като технически ръководители основно във високото строителство, да работят като технически сътрудници и във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини /кметства/.

 

Обучават се лица, навършили 16 години, и се дава възможност на тези, които не са продължили образованието си след 8. клас, да придобият диплома за средно образование и професионална квалификация. Задочното обучение им дава втори шанс да формират, развият и усъвършенстват необходимите знания и умения, за да бъдат конкурентни личности на пазара на труда. То е възможност отпадналите от училище по различни причини да получат своето образование. Безспорно е трудно да се учи и работи, но това е шанс. Той дава нови възможности за запазване на работното място и повишаване на квалификацията. Шанс, който не трябва да се пропуска.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

 • Диплома за завършено средно образование;
 • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

 

 Прием след завършен 8 клас

 

Балообразуващи предмети:

-Математика

-Български език и литература

-Физика и астрономия

Производство на кулинарни изделия и напитки - срок на обучение 4 години в задочна форма /прием след 8 клас/

Специалност : ”Производство на кулинарни изделия и напитки”

Професия : ”ГОТВАЧ” - срок на обучение 4 години в задочна форма

 

Изучават се два чужди езика - английски и немски език.


Придобити умения - Създава и предлага отбрани ястия и напитки. Приготвяне на традиционна, национална, фюжън и гурме кухня.

 

Обучават се лица, навършили 16 години, и се дава възможност на тези, които не са продължили образованието си след 8. клас, да придобият диплома за средно образование и професионална квалификация. Задочното обучение им дава втори шанс да формират, развият и усъвършенстват необходимите знания и умения, за да бъдат конкурентни личности на пазара на труда. То е възможност отпадналите от училище по различни причини да получат своето образование. Безспорно е трудно да се учи и работи, но това е шанс. Той дава нови възможности за запазване на работното място и повишаване на квалификацията. Шанс, който не трябва да се пропуска.


След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за II степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

 

Прием след завършен 8 клас

 

Балообразуващи предмети:

-Български език и литература

-Химия и опазване на околната среда

-Биология и здравно образование