Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Професии/Специалности

 

1. Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 5 години

Специалност: „Строителство и архитектура

 

2. Професия: „РЕСТОРАНТЬОР” - срок на обучение 5 години

Специалност: "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

 

3. Професия: „ХОТЕЛИЕР” - срок на обучение 5 години

Специалност: „Организация на хотелиерството”