Google PlusFacebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Професии/Специалности

 

1. Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 5 години /прием след 7. клас/

Специалност: „Строителство и архитектура

 

2. Професия: „РЕСТОРАНТЬОР” - срок на обучение 4 години

Специалност: ”Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

 

3. Професия: "ГОТВАЧ" - срок на обучение 4 години

Специалност: ”Производство на кулинарни изделия и напитки

 

4. Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 4 години - задочна форма

Специалност: „Строителство и архитектура

 

5. Професия: "ГОТВАЧ" - срок на обучение 4 години - задочна форма

Специалност: ”Производство на кулинарни изделия и напитки

 

 

 

Професии/Специалности - Изображение 1Професии/Специалности - Изображение 2Професии/Специалности - Изображение 3