Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Обществен съвет - състав

Поименен състав на обществения съвет към Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров", определен със заповед №РД07-224/16.12.2016г. на директора и на основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 256, ал. 1, чл. 266, ал. 1, 2 и 3 от ЗПУО и чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, въз основа на заповед №РД07-424/18.10.2016г. на началника на РУО - Смолян и протокол №1 от 15.12.2016г. :

 

Председател:

 

Виолета Стоянова Филипова-Гугинска - представител на родителите

 

Членове:

  1. Анастасия Георгиева Кисьова - представител на родителите.
  2. Красимир Минчев Бандев - представител на родителите.
  3. Малинка Минчева Кордова - ст. експерт в РУО-Смолян, представител на финансиращия орган.
  4. Йордан Тодоров - представител на работодателите, собственик на търговски комплекс "Данмар" в к. к. Пампорово.

 

Резервни членове:

  1. Иванка Петрова Харитева - представител на родителите.
  2. Ниязи Мустафов Алиев - представител на родителите.
  3. Румяна Веселинова Чолакова - представител на родителите.
  4. Николай Ружинов - представител на работодателите, собственик на Bar&Dinner "Teatro" - Смолян.