Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Преподаватели

Общообразователни дисциплини

 • Цветан Шукеров – Български език и литература
 • Галя Русева Английски език
 • Мария Камишева – Английски език
 • Севдалина Журналова Немски език
 • Ружка Хаджиева Математика, Информационни технологии
 • Елена Боеклиева География и икономика, История и цивилизация
 • Карамфила Каменова Философия, Философски цикъл
 • Венера Щинарова – Химия и опазване на околната среда
 • Стефка Михалевска – Физика и астрономия
 • Антоанета Караджова – Биология и здравно образование, Теория на специалните предмети
 • инж. Стефан Дичев – Изобразително изкуство, Строителна графика, Сградостроителство, Строителни материали
 • Величка Тодорова – Музика
 • Димитър Киндов – Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности

 

Професионални дисциплини

 • Камелия Миленова – Теория на специалните предмети
 • Василка Димитрова – Предприемачество, Счетоводство и отчестност, Туризъм
 • Катя Чочева – Учебна практика
 • Елица Капикова – Учебна практика

 

Ресурсни учители: 

 • Теменуга Евтимова
 • Василка Димитрова
 • Мая Кисьова

 

 

История
История - Гимназия по туризъм и строителство - Смолян
Специалности
Професии/Специалности - Гимназия по туризъм и строителство - Смолян
Прием
Прием - Гимназия по туризъм и строителство - Смолян
Партньори
Партньори - Гимназия по туризъм и строителство - Смолян