Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Преподаватели

Общообразователни дисциплини

 

 • Цветан Шукеров – Български език и литература
 • Галя Русева – Английски език
 • Мария Камишева – Английски език, Немски език
 • Ружка Хаджиева – Математика, Информатика, Информационни технологии
 • Елена Боеклиева – География и икономика, История и цивилизация, Философия, Философски цикъл
 • Гинка Гугинска - Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда
 • Веляна Балканска - Биология и здравно образование
 • Катя Савова – Изобразително изкуство
 • Величка Тодорова - Музика
 • Милен Недков – Физическо възпитание и спорт

 

Професионални дисциплини

 

 • Камелия Миленова – Теория на специалните предмети, Предприемачество, Туризъм
 • Катя Чочева – Учебна практика
 • Елица Капикова – Учебна практика

 

История
История - Гимназия по туризъм и строителство - Смолян
Специалности
Професии/Специалности - Гимназия по туризъм и строителство - Смолян
Прием
Прием - Гимназия по туризъм и строителство - Смолян
Партньори
Партньори - Гимназия по туризъм и строителство - Смолян