Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

С редица прояви отбелязахме Международния антиХИВ ден

1 декември – Световен ден за борба със СПИН

Под мотото "Победи СПИН със знание!" учениците от 9 и 10 клас на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" отбелязаха днешния Световен ден за борба със СПИН. По този повод гимназистите гледаха и обсъждаха тематични филми, беседваха по презентации, оформиха информационно табло, рисуваха послания по темата, наблюдаваха демонстрации, бяха им раздадени флаери, плакати и презервативи. На всички стана ясно, че Световният ден за бора със заболяването е важен, защото напомня на обществото и правителствата, че СПИН не е изчезнал. Благодарим на организаторите - г-жа М. Мидилева М. Кисимова - медицинското лице на гимназията, г-жа Г. Русева Gal Rus - класен ръководител на 9 клас и член на Училищната комисия за превенция на противообществени прояви, и не на последно място - на г-н Цветан Шукеров Cvetan Shukerov - учител в гимназията, но и обществен възпитател към общинската Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.