Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Отбелязахме 22 април - Международния ден на Земята

Учениците от 11 клас традиционно засадиха дръвчета в зелените площи на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров"

По традиция нашите единадесетокласници от гимназията, техни учители и служители засадиха днес иглолистни фиданки в зелените площи на училището.
Акцията е по повод Международния ден на Земята - 22 април. С инициативи като тази не само се увеличава зелената система на града, но и се създават навици у младите хора да ценят природата и да я развиват. Гордеем се с вас, наши млади еколюбители!