Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Венци и цветя от гимназията за освободителите на Родопите

Гимназията изрази преклонението си пред освободителите на Родопите

Ученици и учители на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" поднесоха венци и цветя на паметниците на вр. Средногорци и на полк. Серафимов в центъра на града в знак на преклонение пред делото на борците за Освобождението на Родопите.
Патриотизъм - това е любов, обич към родината и желанието за опазването ѝ. Възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции. Ето защо гимназията ще продължава патриотичното възпитание на учениците си, за да ги формира като личности за още по-добро бъдеще.
Честити 111 години свобода за Родопите!