Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Редица мероприятия се проведоха за отбелязването на 20 ноември 2016г. - почит към жертвите на пътя

Редица инициативи в периода 14-22 ноември 2016г. се проведоха в СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ за отбелязване на 20 ноември 2016г. – Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшествия. В рамките на 4 часа на класа в 9-12 клас бяха представени материали за Третата глобална седмица за пътна безопасност, проведени мултимедийни презентации, дискусии и фронтални беседи по безопасност на движението по пътищата. В 9 и 11 клас бяха проведени мултимедийни игри и видеовикторини по БДП. В 12 клас бе излъчен видеоурок на тема: „Основни понятия. Участници в движението“– подготовка за водачи на МПС. В 10 клас бе излъчен филма „Трогателна човещина, уловена от автомобилни камери в Русия“. Оформено бе информационно табло за учениците, разпространени бяха и материали сред учителите.
Инициативите бяха организирани от класните ръководители с лектор г-н Цв. Шукеров Cvetan Shukerov-обществен възпитател към МКБППМН-Смолян и отразени със снимков материал в сайта на училището.

 

СНИМКИТЕ може да видите ТУК !