Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Анкета на ДАЗД за детското мнение по проект за нова Стратегия за правата на децата

Анкета

 

Държавната агенция за закрила на детето към Министерски съвет град София провежда анкета сред учениците над 14 годишна възраст относно мнението им по проекта на Стратегия за правата на децата на Съвета на Европа 2016-2020 година.

Анкетата ще бъде достъпна от 17:00 часа на 14.11.2015 г.

Желаещите могат да я попълнят на електронен адрес:

https://docs.google.com/forms/d/1TiKAw8V4nKhx4cmSrMoO5ACUwu5bBw2Bh-X8h4WdG70/viewform#start=openform