Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Всички си извадихме поука

 
„Разговор за наркотиците от първо лице“
 
През изминалата седмица наши ученици разговаряха за наркотиците от първо лице. Информационната среща на тема: „Разговор за наркотиците от първо лице“ с представители на „Общност Ново начало“ се проведе в нашата гимназия. Проявата бе организирана от Превантивно – информационен център по наркотични вещества към община Смолян. Представителите на „Общност Ново начало” са членове на Европейската федерация на терапевтичните общности с ръководител Желяз Турлаков. Целта на срещата бе повишаване на информираността на младите хора по проблемите на наркоманиите и подобряване на обществените нагласи, сподели секретарят на Превантивно – информационния център Мария Славчева. Учениците са запознаха с историите на хора вече преминали през наркозависимостите и успели да се освободят от тях.