Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Успешно зрелостниците защитиха дипломните си проекти

Творчески подход, иновативност и личен принос на дипломантите от СПГТС „Никола Й. Вапцаров“

            В началото на месец юни 2023 г. зрелостниците на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ успешно защитиха своите дипломни проекти на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Ресторантьор“ и професия „Строителен техник“.

            Работата на дипломантите по избраната тема изискваше творчески подход и следване на тематично-методичен план, който реализираха под вещото наставничество на своите консултанти. Акцент върху крайния резултат беше заключението на рецензентите.

            Изложенията на младите строителни техници бяха представени нагледно в атрактивна форма пред квалитетна комисия, в чийто състав влизаха представители на местни строителни компании и представители на Камарата на строителите от областния град.  

            В своите експозета бъдещите ресторантьори заложиха на личния принос и отношение към туристическата индустрия, а на поставяните от комисията въпроси демонстрираха добри познания в областта на кулинарията и презентаторски умения при изложението на  работата си по проекта.

            Успешната защита на дипломните проекти показа готовността на учениците да се реализират в реална работна среда, както и позитивната им нагласа да надграждат знания и умения по избраната професия във висши учебни заведения.