Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Награда за провела се наша екоинициатива

 

Награда за наша екоинициатива

 

През изминалата седмица изненадващо бяхме посетени от експерта към РИОСВ-Смолян – г-жа К. Исаева. Тя връчи на директора на СПГТС г-жа А. Караджова първите по рода си награди за участието ни в провелата се през април 2018г. екоинициатива за събиране на пластмасови капачки по повод „Международния  ден на Земята – 22 април 2018 година“. Пред случайните свидели на събитието – учениците от 8. клас – бяха връчени Грамота за принос към намаляването и повторното оползотворяване на пластмасови отпадъци, комплект за бадминтон и футболна топка. С благодарствени думи от директора, с разговори за бъдещо партньорство между двете институции,  срещата създаде повод за радост и удовлетвореност от извършеното добро дело. Със своите инициативи, личен пример и принос към общността Гимназията по туризъм и строителство се превръща в последните години все повече във вдъхновяващ лидер.

„Бъди промяната, която искаш да видиш в света!” е мисълта, идеята, която обединява учителите и учениците ни и невидимо присъства във всичко, което правят, а то се оказа ненапразно.