Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Зимно предизвикателство 2017

 

Бяхме „предизвикани...“

 

В истинско „Зимно предизвикателство 2017“ се превърна петъчния ден за нашите ученици от 9, 10 и 12 клас и техния учител по физическо възпитание и спорт – г-жа И. Богданова. Те участваха като отбор в организирания от Община Смолян край Смолянските езера Зимен спортен празник. Проведоха се различни игри с развлекателен характер, демонстрации, зимен поход, конкурс за снежни фигури, запознаване с интересни факти за участие в зимните спортове, викторина. В края на празника отборът ни беше награден от организаторите с Грамота за участие и с професионална футболна топка. А така целите на „Зимно предизвикателство 2017“ бяха постигнати – широко популяризиране на здравословния начин на живот чрез практикуване на зимни спортове и туризъм в планината; привличане на все повече млади xopa за системни занимания с физическа активност през зимата.