Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Проведе се Национално ученическо четене на Чудомирови разкази - 20-24 март 2017г.

 

Чудомир "влезе" в нашето училище

 

За първи път Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ се включи в Националното ученическо четене на Чудомирови разкази – „Да открием Чудомир“. Проявената инициатива цели популяризиране живота и творчеството на писателя, художника и общественика Димитър Чорбаджийски – Чудомир и е в пряка връзка с Националната стратегия на МОН за насърчаване на грамотността на учениците.
Ползвайки специално създадената от организаторите страница в интернет „Да открием Чудомир“, където са поместени презентация и 13 разказа, илюстрирани с картини на автора, в периода от 20 до 24 март 2017 г., близо 80 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас на СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ се включиха четенето на Чудомир, а с идеята на организаторите от община Казанлък се запознаха от интернет страницата, представена от учителя по български език и литература – г-н Цветан Шукеров...

 

Вижте още много ПОДРОБНОСТИ И СНИМКИ!!!