Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Покана

ПОКАНА

Екипът на СПГТС „Никола Й. Вапцаров" има удоволствието да покани ученици, родители и колеги на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ на 05 юни 2019 г. от 14:30 часа.
Представянето на гимназията има за цел да предостави информация относно специалностите, изучавани в СПГТС и последващата реализация на завършващите образованието си ученици.
Подготвена е програма, която включва:
- представяне на специалностите, които предлага училището за прием след седми клас;
- получаване на подробна информация за учебните програми и условията за прием;
- разглеждане на материалната база на гимназията;
- среща с преподаватели и ученици на гимназията;
- презентации на кулинарни и ресторантьорски умения.
Нашата покана е насочена към учениците, завършващи VІІ клас и техните родители, на които предстои важен и отговорен избор за бъдещата професионална и личностна реализация.

Добре дошли!