Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Ден на отворените врати

Смолянска Професионална гимназия по туризъм и строителство Никола Й. Вапцаров в град Смолян, организира Ден на отворените врати за учениците завършващи 7-ми и 8-ми клас и техните класни ръководители.

Събитието ще се проведе на дата: 10 и 11. 06. 2015г. в 14:00ч. в Учебен ресторант, корпус.