Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Техника по поставяне на бордюри

Днес екипът ни се натъкна на интересна техника за поставяне на бордюрни орнаментни блокчета и приготвяне на разтвори в часовете по практическо обучение на 11б клас, професия "Строителен техник", в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров"!