Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

"Да изчистим България за един ден" 2023

С ентусиазъм за чиста околна среда
 
Ей така, запретнахме ръкави и почистихме дворните и парковите пространства около Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров". Съвпадение или не около инициативата "Да изчистим България за един ден", екипът на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" призовава младите хора да пазят природата чиста, да опазват околната среда, защото тя ни дарява здраве, а то е толкова ценно!