Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Днес отбелязахме Европейския ден на спорта в училище

Европейски ден на спорта в училище
 
Тази година той отново бе отбелязан в СПГТС “Никола Й. Вапцаров” - гр. Смолян с организирането на спортни игри, включващи ученици от всички випуски. Европейският ден на спорта в училище бе посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на забавлението и се изпробват нови начини за физическа активност и спорт.