Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Особен интерес предизвика презентирането на училището

Това сме ние - силни в професията!

Под мотото „Това е моето училище“ Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ взе участие в "Галерия на образованието". На щанда на гимназията бяха презентирани изучаваните професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и „Строителство и архитектура“. И както традицията повелява, неизменна част от празника бяха кулинарните изкушения, приготвени от младите ресторантьори.

Това сме ние - силни в професията!