Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Пореден смайващ кетъринг на гимназията

Креативност и иновации
 
Колко е важна ролята на практическото обучение за реализацията на кадри в туристическата индустрия!
Доказа го кулинарната демонстрация на възпитаници от Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров". Уникални гастрономически разработки на учениците от професия "Ресторантьор" бяха показани на поредния кетъринг в гр. Смолян. Гостите на събитието поставиха висока оценка за приятното визуално преживяване, свързано с изделията, а други бяха възхитени от вкусовите качества и интересните съчетания на храни и продукти с елементи не само от националната, но и от европейската кухня. Така учениците на СПГТС приложиха на практика наученото по време на часовете в училище – опит, който е от изключителна полза за младите хора, завършващи образованието си, подготвени да се включат в същинската работна среда.
Обучението в гимназията по туризъм е не само теоретически, но и практически ориентирано и се характеризира с иновативност, изследователски елементи и нетрадиционен подход към кулинарните изкуства. Наред с теоретичните знания, гимназистите започват да трупат значителни практически умения още от началото на обучението си, което ги подготвя за реална работна среда и спомага за професионалното им и творческо развитие.