Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Професия "Ресторантьор" - все по-желаната от кандидат-гимназистите

СПГТС "Никола Й. Вапцаров" - фактор в реализирането на кадри чрез кетъринг обучение

В основата на кетъринга е храната и организацията по обслужването на гостите, присъстващи на различните видове мероприятия. От нейното качество и начина на обслужване до голяма степен зависи удовлетвореността на потребителите. Съвкупността от интериор, хранене, обслужване, атракции, забавления и др. елементи на изнесеното обслужване (кетъринга) превръщат мероприятието в събитие и незабравим спомен за домакините.
В тази посока успешно и качествено работят учениците от професия "Ресторантьор" под професионалното наставничество на техните учители от Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров". Знанията и уменията на обучаващите се ресторантьори, съвършеното взаимодействие с техните училищни ментори, точното планиране и общата концепция са в основата на успешното кетърингово мероприятие. Влагат се усет, интелект, оригиналност, задълбочено познаване характера на дейността. При осъществяване на кетъринг мероприятие учениците на гимназията по туризъм залагат на принципа „всичко е важно“ и „всичко е от значение“, което предполага вземането на нестандартни решения и прецизиране на дейностите и процедурите по неговото провеждане.
И през новата учебна 2024/2025 година СПГТС "Никола Й. Вапцаров" ще приема ученици за все по-желаната паралелка по професия "Ресторантьор" с 5-годишен срок на обучение и с изучаване на английски език и немски език. Завършилите получват Свидетелство за първи гимназиален етап, Диплома за средно образование, Свидетелство за трета степен на професионална квалификация. За кандидат-осмокласниците балообразуването е от утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката от НВО по математика, оценките по география и икономика и по чужд език.