Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Ние ще живеем в чист свят

Дни на труда за чистата природа!


Мащабна тридневна акция по почистване на зелените площи около Гимнзията по туризъм и строителство-Смолян проведоха близо 90 нейни ученици и учители. С труда си децата видяха, че в природата всичко е подредено и съществува в перфектна хармония. Убедиха се, че безотговорността и алчността вредят на околната среда и нейната красота. По време на близките си срещи с природата те заявиха категоричната си съпричастност към околната среда. Чрез това полезно общуване извън институцията те продължиха да развиват своите уменията за работа в екип и засилиха приятелството помежду си. А какъв по-добър пример чрез тази акция за да наблегнат на добрите страни в поведението си!