Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

От едната страна спортистите ни, от друга - професионалистите

Овации за ученици на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" - Смолян

Сериозно раздвижване имаше днес в училищния живот на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров". В Спортната зала „Величко Чолаков“ на специална церемония общинската управа награди най-добрите ученици от училищния отбор на СПГТС, участвал в Ученическите игри – общински кръг 2023.
На професионалния фронт пък се изявяваха най-големите гимназисти на поредната кетърингова изява, демонстрирайки завидни умения в сервиза и кулинарията.