Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Тренинги и ролеви игри в Седмицата на психолога

Винаги има начин да овладея гневните си емоции!
 
До този извод достигнаха през изминалата Седмица на психолога ученици от 9. и 11. клас на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров". Гостите психолози от Местната комисия за борба с противообществените прояви към община Смолян - г-н Росен Кубински и г-жа Елена Бончева, демонстрираха в дискусионна форма чрез тренинги и ролеви игри разнообразни техники за овладяване на гневни емоции. С цел превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, учениците научиха как да разпознават различни емоционални състояния, придобиха умения за показване на асертивно поведение, на емоционална интелигентност при решаване на конфликтни ситуации.
След ползотворните срещи всички разбраха, че е във възможностите на всеки да се научи да изразява гнева, без да причинява щети. Усвояването на това умение не само те кара да се почувстваш по-добре, но и допринася за по-здравословен и удовлетворяващ живот, прави взаимоотношенията с околните много по-спокойни и пълноценни. Да контролираш гнева е изкуство, чието овладяване изисква работа и търпение.
С благодарност за съдействието на г-жа Сийка Алексиева - секретар на МКБППМН - Смолян!