Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Нашите услуги бяха потърсени в София и дори в Русия

Извикаха ни в София, поканиха ни чак в Русия...

СПГТС "Никола Й. Вапцаров" динамично се усъвършенства успешно и до днес. В центъра на полезрението са модните тенденции във висшата кулинария, кетъринга и сервиза. 
Доказателството за това бе наскоро, при елегантното ни представяне на провелото се грандиозно кетърингово събитие за над 300 гости, представители на смолянския, столичния и чуждестранния бизнес. Всичко бе съобразено с неговата индивиндуалност, а след безупречния маниер на комуникация и общуване с гостите, екипът професионалисти на гимназията от директор, ученици и учители бе поканен за кетърингово обслужване на 1500 души в София. Покана дойде дори и от Русия, от смаяните руски граждани, присъствали на тържеството.
Ето защо нашата цел и в бъдеще ще е да показваме на истинските ценители, че и в България съществуват стойностни услуги, отговарящи на техните високи стандарти. Ще показваме на всички, които желаят да вкусят от света на изтънчения лукс, какво всъщност значи той.