Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

В Европейската професионална седмица се включи и професия "Ресторантьор"

Европейската седмица на професионалните умения 23-27 октомври 2023

В тази връзка учениците от 12. клас на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров", професия "Ресторантьор", се включиха със своя кетърингова изява в СУ "Отец Паисий" - гр. Смолян.