Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Ролеви игри с осмокласници проведиха психолози

Занятие с психолози за разрешаване на конфликтни ситуации
 
Екип от психолози към МКБППМН - Смолян посети учениците от 8a клас на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство ,,Никола Вапцаров". След беседа и включване на учениците в тренинги и ролеви игри, специалистите представиха методи за разпознаване и разрешаване на конфликтни ситуации. Показаха на подрастващите как е редно да се отнасят един към друг, как да поставят правила в общуването и това да помогне в изграждането им като личности.
На посланията, отправени от психолозите, учениците реагираха с интерес и изявиха желание тези срещи да продължат.