Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Представителна изява

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

 

На 09.02.2017г. в СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ се състоя първата представителна изява на клуб „Посланици на здравето в хармония с природата” по проект BG05M20P001-2.004 „Твоят час“...

 

Вижте подробности и снимки в СТАТИЯТА !