Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

КОНКУРС ІІ

КОНКУРС ІІ

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

„Живот без агресия и без дрога” – инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Превантивно – информационен център по наркотични вещества към Община Смолян и Инспектори Детска педагогическа стая към Районно управление на МВР – Смолян, организират КОНКУРС: 
„Талантите на Смолян - 2017“.

1. Мероприятието има конкурсен характер в следните жанрове: музикално, танцово и театрално изпълнение.
2. В мероприятието могат да участват индивидуални изпълнители, камерни, ансамблови вокални, инструментални, танцови и театрални формации до 15 души.
3. Времетраене на изпълнението до 5 мин.
4. Участниците могат да участват в повече от един жанр, пожелание. 
ІІ. Място на провеждане - Радопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян.
ІІІ. Дата на провеждане – 29 и 30 април /събота и неделя/ 2017 год. Начало 10.00 часа.
ІV. Срок за записване на участниците 13 април 2017 год. на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ 12, стая 516 /източно крило/ - Секретар на МКБППМН, тел. 0301/6 25 72, email vaska_mk@abv.bg.

Професионално жури ще класира участниците във всички жанрове и индивидуални изпълнения на І, ІІ и ІІІ място.
Организаторите са предвидили интересни награди и грамоти за участие.
За въпроси и мнения - г-н Cvetan Shukerov.