Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Проект по математика

С математиката леко 
всеки може да лети.
Тя е в служба на човека, 
на големите мечти.


В последните учебни часове стана ясно, че всички ученици от проекта по математика завършват с по-висок успех. Заедно с ръководителя г-жа Р. Хаджиева гимназистите на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" запечатаха приятните мигове в снимки.