Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Интервю с директора на гимназията за подготовката на строителни кадри

Директорът на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" г-жа Антоанета Караджова пред Отзвук.БГ:
 
Строителството от корените към бъдещето
 
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ – Смолян има над петдесетгодишна богата история. За региона строителството основно ангажира заетостта на човешките ресурси.
Професиите, изучавани в училището, са в направление „Туризъм“ и „Строителство” , където недостигът на кадри е осезаем и често се налага да се внася работна ръка отвън.
След повече от петгодишно прекъсване, през учебната 2018/2019 г., специалността „Строителство и архитектура“ е съживена отново чрез съвместните усилия на РУО – Смолян, ръководството на училището, Камарата на строителите и строителния бранш в региона. Обединени от общата кауза, всички те успяват да наложат и утвърдят имиджа на паралелката, като желана и предпочитана. Успешното партньорство между бизнес и училище е точната формула за превръщане на професионалното образование в привлекателна територия за младите хора. Това е важна предпоставка и съвсем закономерно води до намерението на гимназията в бъдеще да заложи на внедряването на паралелки с дуална форма на обучение.
Пример за това е заявеният интерес от страна на строителната гилдия в региона, която предоставя учебници, учебни помагала, ученически пособия и специализирана литература, подпомагайки учебния процес и същевременно засилва интереса към сектора. В часовете, предвидени за учебна и производствена практика, младите строители напускат територията на специализираните кабинети в училище и получават практически знания и умения на строителната площадка. Целта е прословутият майсторлък на родопските дюлгери да се овладява и съхранява във времето. Пазители на тази традиция са възпитаниците на гимназията, които „ревниво” изучават тайните на занаята от първа ръка.
Няма как да се подготви добър строителен техник, ако той не прекарва определено време на строителната площадка в полезрението на своя наставник.
Изграждането на фундаментални компетенции в партньорство с потенциални работодатели е двустранен процес с взаимен интерес. От една страна бизнесът „набелязва” бъдещите си кадри, които да привлече след време, а от друга страна, младите специалисти трупат опит в реална работна среда.