Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ - 19 НОЕМВРИ 2015 Г.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ - 19 НОЕМВРИ 2015 Г.

Чрез съвместнa инициативa на РЗИ-Смолян и СПГТС, по нестандартен начин в училището днес се отбеляза 19 ноември – Международният ден без тютюнопушене.

Освен подготвените специално за нас табла и флаери, бяха направени измервания нивата на въглеродния оксид в издишвания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта с апарата на “Smokerliser” и консултации за отказване от тютюнопушене на служители и ученици /активни и пасивни пушачи, непушачи/ от учебното заведение.

Предостави ни се и информация за използване и прилагане на iCoach /www.exsmokers.eu/, безплатен онлайн инструмент за отказване от цигарите, сред целевите групи включили се в кампанията.

От 1977 година в САЩ всеки трети четвъртък на месец ноември по инициатива на Американската общност за борба с рака (ACS) се организира кампания срещу тютюнопушенето. Това е кампания, която дава възможност на хората да се откажат от пушенето като вреден навик поне за един ден, а понякога и завинаги.

Кампанията има за цел да промени отношението на учениците към тютюнопушенето, като за доста консуматори това представлява едно предизвикателство, свързано с намаляване или отказване от използването на тютюневи изделия. Чрез нея се предоставя подробна информация относно ефективните методи за отказване от тютюнопушенето и изделията на тютюневата индустрия.