Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Тази година отбелязахме празника така...

Културата и ценностите са ни съхранили през вековете. Ето защо сме длъжни да ги пазим. По този повод ученици и учители на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" посетиха и бяха приятно впечатлени от спектакъла "Палежи и грабежи" на Родопския драматичен театър, посветен на днешния празник 1 ноември.