Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Наши ученици на национален икономически форум

На участие в национален икономически форум
 
Ползотворно бе онлайн участието на ученици от 11. и 12. клас на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" - Смолян на Третата национална ученическа конференция "Икономически и социални ефекти от кризите на 21. век, провела се на 24 февруари 2023 г. под патронажа на Янка Такева - председател на Съюза на българските учители. Гимназистите аргументирано изложиха позиции в беседите за отражението на съвременните кризи върху икономиката и обществото като цяло, както и последствията от тях в национален и глобален мащаб.